Välkommen  |   Verksamhet  |   Kontakt

Verksamhet

Bouvier Information erbjuder rådgivning och produktion inom olika typer av kommunikationsprojekt, exempelvis presentationsmaterial, årsredovisningar, årsstämmor, pressmeddelanden och kapitalmarknadsdagar.

Arbetssättet är flexibelt – ett uppdrag kan omfatta hela processen, från idé till genomförande, eller delar av projektet. Till respektive projekt knyts lämpligt team, exempelvis projektledare, skribent, grafisk formgivare, fotograf, översättare, faktor, tryckeri m fl.                      

Tjänster   Exempel på insatser
Rådgivning   - definition av målgrupper och budskap
- formulering av mål, strategier och redskap
- utformning av disposition och innehåll
     
Text   - textproduktion och redigering
     
Produktion   - projektledning
- form, tryck etc