Välkommen  |   Verksamhet  |   Kontakt

Välkommen

Bouvier Information startades 1989 och är verksamt inom företagskommunikation, med särskild fokus på finansiell kommunikation.

Inom finansiell kommunikation byggs och säkras ett företags värde, i första hand via kommunikation med kapitalmarknaden. Genom professionella och kontinuerliga insatser inom IR (investerarrelationer) etableras nära och långsiktiga relationer med aktieägare, investerare och analytiker m fl. Typiska redskap inom IR omfattar:

  • årsredovisning
  • delårsrapporter
  • årsstämma
  • hemsida
  • kapitalmarknadsdagar